5
5

สมุดบันทึก 2

Product Description

สมุดโน๊ต

ปกเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์สี หรือ เป็นปกหนัง

เนื้อใน เป็นกระดาษปอนด์ เข้าเล่ม ด้วยห่วงเหล็ก

จำนวน 500 เล่มขึ้นไป

สนใจสินค้าติดต่อ คุณ วิไลลักษณ์ 081-932-8207