เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอ็ด แอนด์ แพ็ค โปรดักชั่น จำกัด เป็น บริษัทฯ ที่ให้บริการครบวงจรในงานสิ่งพิมพ์โฆษณา โบรชัวร์ แคทตาล๊อค และบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบถ่ายรูปประกอบงานจนแล้วเสร็จไปจนถึงขั้นตอนการผลิต

ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 20 ปี และรางวัลกิตติบัตร THAI STAR PACKAGING AWARD จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหลักประกันในการทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อเป้าหมายสำคัญในการส่งความพอใจให้กับลูกค้า โดยสร้างมูลค่าเพิ่ม และความแตกต่างให้กับสินค้าของลูกค้า อันจะนำไปสู่การเป็นผู้นำไปตลาดในภาวะที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน

ทางบริษัทขอนำบริการงานพิมพ์สี่สีทุกชนิดหากท่านต้องการงานเร็ว และคุณภาพดี ปัจจุบันทางบริษัท ได้เพิ่มบริการด้าน Digital Printing ซึ่งสามารถพิมพ์สี่สีสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆรวดเร็ว และพิมพ์ได้ในจำนวนน้อย เช่น 50 ชุดสำหรับ เมนูอาหาร หรือ 10 แผ่นสำหรับ Poster โฆษณา หรือ Catalog Brochure ในจำนวนเพียง 100-200 ฉบับ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเราคงจะได้บริการท่านและลูกค้าท่านในด้านสิ่งพิมพ์

ขอขอบพระคุณ